Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Tibetské stříbro
Na našem trhu, zejména internetovém, se vyskytují předměty z tzv. Tibetského stříbra. Dle prohlášení prodejců se jedná údajně o tradiční tibetskou technologii, jejímž výsledkem je slitina stříbra (do 30 %), mědi a cínu, která není světlá jako "pravé" stříbro, je barevně stálejší a nevykazuje po čase známky opotřebení ani ztmavnutí, naopak, nošením na těle nabývá lesku.

Podívejme se na uvedené předměty ze zorného úhlu puncovního zákona.

Předně je třeba si uvědomit, že se nejedná o "zboží" (ve smyslu PZ). A to má několik významných důsledků.

Předně prodej takovýchto předmětů nepodléhá oznamovací povinnosti u Puncovního úřadu.
Na druhou stranu však prodejci nesmí při jejich prodeji používat údaje, které by mohly uvádět v omyl, že jde o zboží podle § 3, zejména označovat tyto předměty slovy zlato, stříbro nebo platina, včetně výrazů odvozených nebo překladů do cizího jazyka (dále jen "klamavé označení").[2] Z uvedeného plyne, že prodej předmětů vyrobených ze slitiny Ag o ryzosti nižší než 500/1000 označených jako "Tibetské stříbro" je právě takovým porušením PZ.

Takové předměty pak obchodník musí zřetelně označit a vystavoval je viditelně odděleně.[3]
------------------------------------------------------------------------------

[1] Srov. ust. § 3 odst. 1, 2 a 3 PZ
[2] Srov. ust. § 40 odst. 1 PZ
[3] Srov. ust § 40 odst. 2 PZ

Mgr. Roman Kopečný