Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Uznávání punců Velké Británie po brexitu

Aktuálním důsledkem brexitu je změna v uznávání punců Spojeného království Velké Británie a Severního Irska platná od 1. 1. 2021.

Puncovní úřad bude od tohoto data uznávat pouze ty britské puncy (London, Birmingham, Sheffield, Edinburgh), jejichž součástí bude písmeno roku puncování, tzv. date letter, prokazující označení do roku 2020.

Značka identifikující rok puncování (používaná již od roku 1824, a od roku 2000 nepovinná) je tvořena podle jednotlivých let postupně písmeny abecedy různých typů, řezů a obrysů.

Více na str. 43 publikace Seznam platných a výběr neplatných puncovních značek na území České republiky.

Podrobněji, včetně date letter na str. 332-333 v publikaci World Hallmarks Volume I, William B. Whetstone, Danusia V. Niklewics, Lindy L. Matula, 2010.