Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Rezervační systém Puncovního úřadu

Puncovní úřad zprovoznil elektronický rezervační systém, který umožňuje zákazníkům rezervovat si na adrese https://puncovni-urad.reservio.com/ termín návštěvy příslušného pracoviště.

Tím lze využít možnost danou nařízením vlády ČR ze dne 4. 11. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Omezení rozsahu úředních hodin pouze na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni se neuplatní v případech, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu.

Zákazníci si tak mohou pohodlně rezervovat termín návštěvy Puncovního úřadu a vyhnout se nepříjemným frontám, což zejména v době současné pandemie je více než nežádoucí.

Kromě možné rezervace prostřednictvím výše uvedené webové stránky lze s rezervačním systémem komunikovat i pomocí aplikace "chytrého telefonu".