Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Šperky z obecných kovů označené jako "925"

Rozmáhá se prodej šperků a komponentů k výrobě šperků (karabiny, očka, zapínání, atd.) vyrobených z obecných kovů, obvykle dovážených ze zahraničí (e-bay, atd.), které jsou označeny vyraženým "925".

Toto označení je označení pro nejběžnější v současné době používanou ryzost stříbrných šperků. Čeští prodejci pak takové výrobky nabízejí jako zboží stříbrné. Ve skutečnosti se však jedná o výrobky z obecných kovů - nezřídka obsahující zdraví škodlivé kovy - které jsou pouze slabě postříbřené.

Puncovní úřad takové jednání hodnotí jako "klamavé označení" dle ust. § 40 odst. 1 puncovního zákona a ukládá za ně pokutu do výše 1 000 000 Kč. Uvedené jednání se objevilo i na jinak seriozních webových serverech.

Prvotní informací, která může být vodítekem, že se může o podobný případ jednat, je nízká cena takových šperků. Jistotu pak lze získat předložením takového šperku Puncovnímu úřadu k dodatečné puncovní kontrole.


Mgr. Roman Kopečný