Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Vyobrazení českých puncovních značek

Ust. § 39 odst. 3 PZ stanovuje povinnost:

Na prodejním místě musí být umístěno na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek.

Prováděcí vyhláška č. 363/2003 Sb. ve své příloze toto vyobrazení definuje.

Uvedené vyobrazení puncovních značek lze zakoupit ve formě karty s vytištěným vyobrazením těchto značek, kterou Puncovní úřad nabízí k prodeji na svých pobočkách a expoziturách. Rozhodl jsem se všem zájemcům o získání tohoto vyobrazení elektronickou formou, pro jeho následné vytištění a umístění na zákonem požadované místo, toto umožnit na svém webu.

Obrázek lze stáhnout přes kontextovou nabídku pravého tlačítka myši.

Další možností - pokud by někomu nevyhovoval uvedený formát obrázku - je stáhnout si vyobrazení českých puncovních značek ve formátu PDF v původní kvalitě zde.


Mgr. Roman Kopečný