Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Spotřebitelé
Cena vlastního podpisu může být daleko vyšší než jste si dokázali představit
Cena vlastního podpisu může být daleko vyšší než jste si dokázali představit a situace, do které se vlastní vinou můžete dostat, může být mnohem horší, než jste si mysleli

O tom, že je třeba si dávat velký pozor na to, co podepisujeme, se řeklo mnoho slov a napsalo mnoho textu. Jedná se o základní pravidlo platící jak při nákupu, zejména v elektronickém obchodu (tedy při internetovém obchodování), tak při následném uplatňování práva z odpovědnosti prodejce za vadu zboží (tedy při "reklamování" vady), apod.

Uvedená zásada však platí vždy a všude. Před podepsáním jakékoli dohody, protokolu, kupní smlouvy, smlouvy pojistné či jiné, dodatku či jiného "papíru", je třeba si vše velmi pečlivě přečíst. Pokud je textu hodně a je psán velmi malým typem písma, máme pocit, že jeho pročítáním "zdržujeme", jsme v jiné časové tísni, či je zjevné, že jsme okolnostmi nebo protistranou nuceni do urychleného podpisu, pak je nanejvýš pravděpodobné, že nás protistrana manévruje do situace, která se nám může vymstít. O různých praktikách a obraně proti nim by bylo lze napsat mnoho. Nebylo by to však pojednání vhodné na tyto stránky, spíše by se jednalo o práci psychologicko-manipulativní. To však není jeho cílem.

Chci tu ale uvést jedno nebezpečí, které číhá v současné době ve zvýšené míře na občany, jestliže se rozhodli zbavit nepoužívaných šperků nebo šperků poškozených, tzv. zlomků drahých kovů, ale i na obchodníky, kteří s těmito zlomky obchodují dále.

Jedna obchodní společnost na severu Čech odkupuje nejen tyto zlomky, ale i tzv. investiční zlato, a na rozdíl od obchodníků s obdobnou činností, kterých v poslední době markantně přibylo, tuto činnost provozuje "ve velkém". A tím nemám namysli pouze objemově (tedy odkup velkého množství), ale i "ve velkém stylu". Honosně zařízené kanceláře, kupní smlouvy graficky značně připomínající tzv. bolety Puncovního úřadu (doklady, které Puncovní úřad vydává při příjmu a výdeji zboží z drahých kovů, případně slitků drahých kovů) - v barvě podkladu odpovídající boletám na zboží zlaté! Jak se společnost jmenuje, kdo je jejím jednatelem, případně kdo je "za ní" o tom je možné na tomto místě pouze spekulovat, považuji to však při znalosti věci za nežádoucí. Tito lidé totiž obvykle "nectí" zvyky západoevropské kultury.

Je bohužel smutnou skutečností, že značná část naší populace, že se chová…, no, řekněme, nezodpovědně. Žádný jiný eufemismus ani jiné - tzv. politicky korektní - označení mne nenapadá.

A teď k podstatě onoho nebezpečí. Zákazník se nechá přesvědčit celou mistrně vykonstruovanou kulisou situace (např. způsobem vystupování obchodníků, seriozně vypadající kupní smlouvou podobnou dokladům PÚ, atd.) o tom, že nabízená odkupní cena drahého kovu je mimořádně zajímavá, má to přece černé na bílém (tedy v tomto případě růžovém). Jsou zde uvedeny přepočty na jednotlivé ryzosti, je uvedeno, na jaké činnosti se společnost specializuje atd. V záplavě velmi drobného písma jsou však zasunuty velmi důležité informace.

Zákazník svým podpisem stvrzuje souhlas s tím, že:

1) pokud nabízí k odkupu zlato ve formě investičního slitků (zde není místo na to rozvádět, co je investiční slitek) a investičních mincí, pak toto investiční zlato společnost odkupuje za "aktuální garantovanou cenu";

2) pokud nabízí k odkupu něco jiného než "investiční zlato", a pouze tehdy "když je naprosto zřejmá váha, ryzost a nabízené zlato je v neporušeném obalu s úředním nálezem a certifikátem" (tedy v ČR se jedná např. o slitek provedený Puncovním úřadem), pak dostane na místě hotovost s tím, že bude zlato odkoupeno "za částku poníženou o třetinu ceny";

3) pokud ale nabízí k odkupu "zlato, u kterého není možné určit celkovou ryzost na provozovně", bude ryzost určena buď chemicky nebo "na bulžníku" (tedy správně "buližníku"), a to ve lhůtě 1 až 30 pracovních dní, a "prodávající s takto zjištěnou kupní cenou souhlasí a zavazuje se ji přijmout";

4) "smlouva je učiněna po vzájemné dohodě a ze svobodné vůle, prodávající prohlašuje, že se dokonale seznámil se smluvními podmínkami a podmínkami kupní smlouvy, tyto jsou mu srozumitelné a jejich důsledek je nezvratný."

To jsou podstatné závěry plynoucí z uvedené smlouvy, která je potenciálnímu zákazníkovi předložena. Nutno ale upozornit, že mně, jako znalému v této problematice, trvalo několik minut, než jsem dokázal rozsáhlý text - s chybami jazykovými, formulačními a stylistickými - přečíst tak, abych mu alespoň přibližně rozuměl. Plné pochopení důsledků a jejich výše uvedená strukturalizace zabrala však několik desítek minut práce, a to v klidném prostředí!

Co z uvedeného plyne? Pokud nerozumím přesně textu nebo pokud si nejsem jist, zda mu přesně rozumím, nikdy nic nepodepisuji.

Podpis výše zmíněné smlouvy v důsledku znamená, nebo znamenat může, následující:

ad 1) Za částky uvedené ve smlouvě a hotově bude ode mne odkoupeno zlato pouze zcela výjimečně, protože takové zlato běžně nikdo tímto způsobem neprodává.

ad 2) Peníze získám ihned také v případě, že přinesu slitek od Puncovního úřadu v neporušeném obalu, avšak v tomto případě již bude odkoupen za cenu o celou třetinu nižší než je ve smlouvě uvedeno.

ad 3) Běžné zlaté zlomky, použité nebo poškozené zlaté šperky, zlaté hodinky atd. společnost odkoupí také za cenu o celou třetinu nižší než je ve smlouvě uvedeno. Dále však souhlasím s tím, že tyto peníze dostanu možná až za 30 pracovních dní. A určení ryzosti mého zlata je jen a jen v rukou této společnosti nebo někoho dalšího, a já těžko prokáži, zda její stanovení je validní, a to nejen proto, že jsem souhlasil s možností určit tuto ryzost "na buližníku" (přesnost takového určení je podstatně menší než u chemické analýzy).

ad 4) Uvedené prohlášení bych si nedovolil podepsat ani teď, po prostudování smlouvy, a to nejen proto, že nejsem blázen, ale i proto, že o srozumitelnosti takového textu není možné vůbec mluvit; natož ji stvrdit svým podpisem.

Na závěr si neodpustím jednu obecnou poznámku. Nezřídka slýchám stesky odborné zlatnické veřejnosti na to, jak kupující nakupují u pochybných obchodníků, za "nízké ceny" a pod. Nakonec se pak obvykle ukáže, že takto nakoupené zboží "není u koho reklamovat" a zboží výhodně koupené po slevě několika desítek procent je dražší než u místního obchodníka, který však žádnou slevu nenabízí. Obvykle reaguji tím, že "daleko horší než toto je, že takoví lidé mohou chodit k volbám a vychovávat děti". Protože však jsou i tací, u kterých se nejedná o "systémovou vadu", ale doplatili pouze na svou neznalost v dané problematice, pro ty jsem napsal tento článek (těm "systémově vadným" by stejně k ničemu nebyl).

Zároveň si dovoluji upozornit, že v internetu lze poměrně snadno zjistit aktuální odkupní cenu zlata. Abych nebyl nařčen z toho, že někoho diskriminuji, nebudu uvádět žádný odkaz na webovou adresu takového obchodníka. Pro orientaci ale uvedu odkupní cenu zlatých zlomků nejběžnější ryzosti, tedy zlata ryzosti 585/1000 (14 K), která je ke dni 1. 2. 2011 u jedné pražské obchodní společnosti 403,84 Kč za jeden gram. Kdo prodával nějakému obchodníkovi zlato v době nedávné ví, že většina obchodníků platí za gram zlata ryzosti 585/1000 výrazně méně.

Jsme ale svobodní občané, kteří se mohou svobodně rozhodnout sponzorovat druhé…